Baba Adı Mekis bin Amr dir. Rivayeti var, sayısı belli değil.
Sahabe BenRâfi’ Bin Mekis El-cühe

BenRâfi’ Bin Mekis El-cüheni Kimdir

Baba Adı:Mekis bin Amr.
Anne Adı:Bilgi yok.
Doğum Tarihi ve Yeri :Bilgi yok.
Ölüm Tarihi ve Yeri:Bilgi yok.
Fiziki Yapısı :Bilgi yok.
Eşleri :Bilgi yok.
Oğulları:Hâris.
Kızları:Bilgi yok.
Gavzeler :Hudeybiye Sulhunden sonraki seferler.
Muhacir mi Ensar mı:Bilgi yok.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı:Rivayeti var, sayısı belli değil.
Sahabeden Kim ile Kardeşti :Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu :Râfi’ bin Mekis bin Amru bin Cerad bin Yerbu bin Tuhayl bin Adiy bin Rebia bin
Rüşdan bin Kays bin Cüheyne bin Zeyd el-Cüheni
Lakap ve Künyesi:Ebû Zür’a.
Kimlerle Akraba idi:Cündüb bin Mekis’in kardeşidir.

BenRâfi’ Bin Mekis El-cühe Hayatı

Râfi’ bin Mekis, el-Cüheni (r.a) Hicaz Ehli’nden olan bir sahabidir. Cündüb bin Mekisin de kardeşidir. Künyesinin Ebû Zûr’a olduğu, İslâm dinini Hudeybiye Sulhu’ndan önce kabul etmiş, Hudeybiye Sulhu sırasında hazır bulunmuştur. Mekke Fethi sırasında Cüheyne kabilesinin sancaktarlığını yapan dört kişiden biriydi. Resûlullâh (s.a.v) onu kabilesinin zekât tahsildarı olarak görevlendirmişti. Resûlullâh (s.a.v)’den sonra Şam’da ikamet etti. kendisinden oğlu Hâris rivâyet etti.

rivâye e göre Resûlullâh (s.a.v) şöyle dedi

Köleye güzel muamele malda artmaya vesiledir. Kötü huy da uğursuzluktur
Hz.Ömer (r.a)’in hilafeti zamanında onunla Cabiye’de bulunmuştur. Onun Ebû Davud’da, bir hadisi yer almaktadır ki. onu oğlu el-Hâris bin Râfi’ kendisinden rivayet etmiştir. Ve o, güzel meleke hakkındadır. 
Râfi’ bin Mekis, el-Cüheni (r.a)’ın hayat serüveni hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber, onun tüm âile bireyleri, varsa rivayet etmiş olduğu hadisler hakkında, ve geri kalan hayatı ile ilgili nerde ve ne zaman hangi tarihte vefat ettiğine dair elimizde bundan fazla hiçbir bilgi yoktur.Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh onlardan razı olsun.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları