2. Habeşistan, Medine, Muhacirdir. Bedir Savaşı’nda yaralandı, Hicri 3. Miladi 624 yılı Muharrem ayında bu yaradan dolayı, Medine’de vefât etti. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâkî’de dir.
Sahabe Hûneys Bin Huzâfe

Sahabe Hûneys Bin Huzâfe Kimdir

 Baba Adı : Hûneys bin Kays.
Anne Adı : Zaife bint-i Hizyem bin Saîd bin Ruab.
Doğum Tarihi ve Yeri : Tarih yok, Mekke doğumludur.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Bedir Savaşı’nda yaralandı, Hicri 3. Miladi 624 yılı Muharrem ayında bu yaradan dolayı, Medine’de vefât etti. Kabri, Medine’de Cennetü’l-Bâkî’de dir.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : Hafsa bint-i Ömer bin Hattab
Oğulları : Yok.
Kızları : Yok.
Gavzeler : Bedir.
Muhacir mi Ensar mı : Mekke, 2. Habeşistan, Medine, Muhacirdir.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Bilgi yok.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Ebî Abs bin Cübeyr ile.
Kabile Neseb ve Soyu : Hûneys bin Huzâfe bin Kays bin Adiy bin Sa’d bin Sehm bin Amr bin Hüsays bin Kâ’b bin Lüey’dir.
Lakap ve Künyesi : Ebû Huzafe, Ebü’l-Ahnes.
Kimlerle Akraba idi : Hz.Ömer’in damadı, kızı Hz.Hafsa’nın ilk kocasıdır. Abdullah bin Huzafe’ es Sehmi’nin baba bir kardeşidir.

 

Sahabe Hûneys Bin Huzâfe Hayatı

Hûneys bin Huzâfe (r.a) Mekke doğumludur. Ancak hangi tarihte doğduğu belli değildir. Kureyş kabilesinin Sehm kolundandır. Babasının adı: Huzâfe bin Kays’dır Anne adı ise: Zaife bint-i Hizyem bin Saîd bin Ruâb bin Sehm’dir. Geniş künyesi ise: Ebû Huzâfe Ebû’l-Ahnes Hûneys bin Huzâfe bin Kays el-Kureyşi es-Sehmi dir. Hûneys bin Huzafe (r.a) Hz.Ömer'in damadıdır, Mü’minlerin annesi Hz.Hafsa ile evli idi. Ashab-ı kirâmdan meşhur Abdullah bin Huzafe es-Sehmi’nin öz kardeşidir.
Resûlullâh (s.a.v)’in Dar-ı Erkam’dan önce gizli dâvetini duymuş İslâm’ı kabul etmiştir. Sabikun-u evvelindendir. Hûneys bin Huzafe (r.a) Allâh yolunda ikinci Habeşistan hicretine katıldı. Bir müddet sonra bazı muhacirler gibi o da Mekke’ye geri döndü ve bu arada Hz.Ömer’in kızı Hafsa bint-i Ömer ile evlendi.

Sahabe Hûneys Bin Huzâfe Hicreti

Müslümanlar Medine’ye hicret edince o da, hemen Hanımı Hz.Hafsa ile beraber, Medine’ye hicret edip Ensâr’dan Rifaâ bin Abdül Münzir’in evinde misafir olarak kalmıştır. Kayın babası Hz.Ömer Medine’ye hicret edince onu karşıladı. Daha sonra, Resûlullâh (s.a.v), onu Ensâr’dan Ebû Abs bin Cübeyr ile din kardeşi ilân etmiştir. Bazı eserlerde Hûneys bin Huzâfe’nin Bedir’de yaralanıb, daha sonra yapılan Uhud Savaşı’na katıla-rak, Bedir’deki aldığı yaradan dolayı vefât ettiğini rivâyet ederler ise de, doğrusu; Bedir Ğazvesi’nden dönerken yolda hastalanan, Hicri üçüncü yılın Muharrem ayında, Miladi 624 Temmuz ayında Medine de vefat etti.Hûneys bin Huzâfe (r.a)’nin çocukları yoktu. Şehâdetinden sonra namazını Resûlullâh (s.a.v) kıldırtmış, ve onu Medine’de Cennetü’l-Bâkî Kabristanlığı’na Osman İbn-i Maz’un’un yanı başına defnedilmiştir. 
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan râzı olsun.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları