Kabile Neseb ve Soyu Hûzeyfe bin Esid bin Hâlid bin el-Ahvaz bin Vakıa bin Haram bin Ğifar el-Ğifari. Lakap ve Künyesi Ebû Serihadır...
Sahabe Hûzeyfe Bin Esid El-ğifari

Sahabe Hûzeyfe Bin Esid El-ğifari Kimdir

Baba Adı : Esid bin Hâlid.
Anne Adı : Bilgi yok.
Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Hicri 42. Yılda vefat etti.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : Bilgi yok.
Oğulları : Bilgi yok.
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Hudeybiye sulhuna katılmıştır.
Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Rivayeti var, sayısı belli değildir.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : Hûzeyfe bin Esid bin Hâlid bin el-Ahvaz bin Vakıa bin Haram bin Ğifar el-Ğifari.
Lakap ve Künyesi : Ebû Seriha.
Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

Sahabe Hûzeyfe Bin Esid El-ğifa Hayatı

İsmi ve Nesebi: Hûzeyfe bin Esid bin Hâlid bin el-Eğvez bin Vakıa bin Haram bin Ğifar el-Ğifari dir. Künyesi ise:Ebû Seriha’dır. Künyesiyle ünlüdür. Hudeybiye Sulhunda bulunmuştur. Biat’ı Rıdvan’a katılanlar arasında ismi anılmıştır. Daha sonraları Kûfe’ye yerleşmiştir. Bir çok hadis rivayet etmiştir. Müslim Sahih’inde ve sünen sahibleri onun hadislerini nakletmişlerdir. Onun Ebû Bekr’den, Ebû Zerr ve Hz.Ali (r.a)’den hadis rivayeti vardır.Kendisinden de Ebû Tufeyl, tabiinden eş-Şa’bi ve başkaları rivayette bulunmuşlardır.

Ebû Selmân el-Müezzin şöyle dedi

Vefat ettiğinde cenaze namazını Zeyd bin Erkam (r.a) kıldırdı.
İbn-i Hibban Tarihu’s-Sahabe’de şöyle der:
Hûzeyfe bin Esid, Ebû Seriyha el-Ğifari; Kûfe’de yerleşmiştir. Kendisinden Kûfeliler rivayette bulunmuşlardır. El-Ermeniyye de Hicri 42. yılda vefat etti.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları