İyâd bin Himâr bin Ebi Himâr bin Naciye bin İkal bin Muhammed bin Süfyan bin Mucaşi’ bin Darım et-Temimi el-Mucâşi’dir.
Sahabe Iyâd Bin Hımâr El-mücaşi’

Sahabe Iyâd Bin Hımâr El-mücaşi’ Kimdir

 Baba Adı : Himâr bin Naciye.
Anne Adı : Bilgi yok.
Doğum Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Ölüm Tarihi ve Yeri : Bilgi yok.
Fiziki Yapısı : Bilgi yok.
Eşleri : Bilgi yok.
Oğulları : Bilgi yok.
Kızları : Bilgi yok.
Gavzeler : Bilgi yok.
Muhacir mi Ensar mı : Bilgi yok.
Rivayet Ettiği Hadis Sayısı : Rivayeti var, sayısı belli değildir.
Sahabeden Kim ile Kardeşti : Bilgi yok.
Kabile Neseb ve Soyu : İyâd bin Himâr bin Ebi Himâr bin Naciye bin İkal bin Muhammed bin Süfyan bin Mucaşi’ bin Darım et-Temimi el-Mucâşi’dir.
Lakap ve Künyesi : Bilgi yok.
Kimlerle Akraba idi : Bilgi yok.

Sahabe Iyâd Bin Hımâr El-mücaşi’ Hayatı

İyâd bin Himâr el-Mücâşi’ (r.a)’ın nerede ve ne zaman doğduğuna hangi tarihde vefat ettiğine, âile bireyleri hakkında hangi tarihte iman edip Müslüman olduğuna dair elimizde hiçbir bilgi yoktur. Sadece kendisinden gelen şu rivâyet ile onu tanıyoruz. İyâd bin Himâr el-Mücâşi’ (r.a) anlatıyorResûlullâh (s.a.v), bir gün bir hutbe irad etti. Hutbesinde ise şöyle buyurdular
Kullarıma verdiğim hey şey helâldir. Kullarımın hepsini ben temiz olarak yarattım. Şeytan geldi onları dinlerinden ayırdı, benim kendilerine helâl kıldığım şeyleri onlara haram kıldı. Ben kendisine herhangi bir yetki vermediğim halde onlara, bana ortak koşmalarını emretti. Aziz ve Celil olan Allâh sonra da yeryüzündekilere bakarak Ehl-i Kitâb’ın dışında Arab ve Acem herkese ğazab etti!”

Bunun üzerine şöyle buyurdu

“-Ben, seni ve senin vasıtan ile başkalarını imtihan için gönderdim. Ben, sana uyurken ve uyanıkken daima hafızanda bulunan bir kitâb indir-dim! Daha sonra Aziz ve Celil olan Allâh Kureyş’i yok etmemi emretti.
Ben Yâ Rabbi! Ben, onlarla başa çıkamam!”deyince Öyleyse, onların seni yurdundan çıkardıkları gibi sen de onları yurd-larından çıkar. Onlarla savaş, sana yardım ederiz. Üzerlerine ordu gönder, beş mislini de biz göndeririz. Sana isyan edenlere karşı sana itaat edenlerle beraber savaş buyurdu.

 

Cennet Ehl-i üç ğrub’dur

   Kendilerini ilgilendirmeyen şeylerden sakınamayacak kadar aklı olmayanlar! Aranızdaki, çoluk ve çocuk ve mal istemeyen taklitçiler! Her şeye tama’ eden, en ufak bir şeye bile göz diken hainler! Sabah akşam malına ve ailesine hile düşünenler! Cimrileri ve yalancıları da zikrederek kötü ahlaklılarİyâd bin Hımâr’dan rivâyet edildiğine göre, Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurdular Kim kayıb bir eşya bulursa, âdil birini veya iki adil kişiyi ona şahid tutsun! Onu gizlemesin ve kaybetmesin! Eğer sahibi çıkarsa malı kendisine versin! Sahibi çıkmazsa, o zaman o, Allâh’ın malıdır ve Allâh, onu iste-diğine verir

Sahabe Iyâd Bin Hımâr El-mücaşi’ Hakkında Rivayetleri

Halife ve kimileri, onun soy kütüğünü verdiler. Hadisi Müslim’in Sahih’inde yer almaktadır. Ebû Davud ve Tirmizi de onun başka bir hadisini rivayet etmişlerdir. Müslüman olmadan evvel Resûlullâh’a bir şey hediye etti, fakat kabul etmedi. Müslüman olduktan sonra hediyesini kabul etti. İyâd bin Himar Basra’da yerleşti. Resûlullâh’dan rivayet etti. Kendisinden Mutarriv bin Abdullah, kardeşi Yezid bin Abdullah eş-Şıhhir, Ala bin Ziyad, Ukbe bin Sahbân ve kimileri rivayet ettiler. Babası meşhur bir hayvanın adıyla tanınır. Fakihlerden kimileri, kimse bu adı taşımaz zannıyla onun yanlış olduğuna kail olmuşlardır. Bu sahabe hakkında bunda fazla bilgi elimizde mevcud değildir.
Şübhesiz ki, en doğrusunu Allâh bilir. Allâh, onlardan razı olsun.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları