Yayın Politikası

EDESSAHABER.COM: TAMAMEN TARAFSIZDIR

EDESSAHABER.COM: Şanlıurfa insanının bilgi paylaşım sitesidir. Ana sayfasındaki haberinden alt sayfalarındaki haberlerine kadar yer alan tüm alanlarımızda siyasi, ekonomi, sosyal, kültürel, sanat, spor ve magazin haberleri için kesin ölçü doğru habercilik ve tarafsızlıktır.

EDESSAHABER.COM: YORUMLARDA ÖZGÜRDÜR

Yazarlarımız yorumlarıyla konuları işlemede ve görüşlerini aktarmada hürdür. Yazar yelpazemiz Şanlıurfa’nin menfaatlerini korumada oldukça kararlıdır. Yapılan eleştiriler yıkıcı değil, yapıcı şekilde kaleme alınmaktadır. Uyarıcı ve yol gösterici yazılara ağırlık ve önem verilmektedir.

EDESSAHABER.COM: GÖRÜŞLERE SAYGILIDIR

Edessahaber.com, hiçbir siyasi görüş ve ideolojinin etkisi altında değildir. Üzerimizde hiçbir siyasi ve iktisadi güç yoktur. Basın-Yayın ilkelerinden, yayın hayatımız boyunca taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda yıkıcı ve bölücü düşünceler hariç, tüm fikirlere yer verir, saygı duyarız.

EDESSAHABER.COM:ZİRVEDEDİR:YAYINDA İLKELİDİR

Haber, sitemiz haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında ön yargıdan arınmış, saplantısız bir yayın politikası izler. Olaylar karşısında haberciliğin özüne ve ilkelerine önem verir. Kendine duyulan güvenin, sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

EDESSAHABER.COM:BİLGİ BANKASIDIR

Edessahaber.com sadece bir haber sitesi değil aynı zamanda bir ‘Şanlıurfa Bilgi Bankası’ gibidir.Şanlıurfamizin mevcut ve geçmiş değerlerini günümüze ve gelecek kuşaklara tanıtmaya önem verir.İnternet teknolojisini en üst seviyede kullanarak Şanlıurfa insanına içeriği dolu bir bilgi merkezi gibi hizmet vermektedir.

EDESSAHABER.COM:ŞANLIURFALILARIN BULUŞMA NOKTASIDIR

Şanlıurfa’nin dünyaya açılan penceresi olan Edessahaber.com aynı zamanda Türkiye’deki ve ilimizde yaşayan Şanlıurfalıların ortak buluşma noktasıdır.,Türkiye’nin değişik illerinde ve Dünya’nın değişik ülkelerinde yaşayan 300 Bin Şanlıurfalınin ortak adresidir.

EDESSAHABER.COM:ZİRVEDEDİR

Edessahaber.com bir il’e ait bir haber sitesi olarak değil içerik olarak ulusal bir haber sitesi gibi geniş ve kapsamlı hazırlanmıştır.Türkiye’nin 81 vilayetinin ‘İl haber siteleri’ arasında en üst sıradadır.Sitemiz için ciddi bir yatırım yapılmış ticari amaç yerine Şanlıurfamıza hizmet anlayışı esas kabul edilmiştir.